De meningsvorming in de huidige samenleving vindt (steeds meer) plaats door visualisering van onderwerpen en situaties; bijna al het nieuws komt binnen via tv, websites, artikelen met kleurenfoto’s, filmpjes.

De stichting Aurora Borealis wil hierin een bijdrage leveren op het gebied van geografie, “wildlife”, landschapsfotografie etc. en het in kaart brengen van kwetsbare ecosystemen
De Stichting Aurora Borealis is een fonds met beeldmateriaal vanaf ca. 1960 van beelden van de hele wereld. Uitbreiding van het depot met beelden vindt nog steeds plaats.

Men kan zich aanmelden o.a. via de website en een verzoek indienen ter verkrijging van deze beelden, die ten alle tijden het eigendom van de stichting blijven.

De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet om beeld materiaal uit het fonds gepubliceerd te krijgen en zo te werken aan bredere bekendheid van de Stichting Aurora Borealis.